YazılarAşağıdaki yazıların bir bölümü, çok eski günlerde (1965~1985) yazılmış ya da yayınlanmıştır. O zamanki Türkçemiz bugünküne oranla çok daha az arıtılmış idi. O yazılarda kullanılmış olan kimi sözcük ve terimlerin yerini, bugün yenileri almıştır. Bu eski sözcükler arasında genç kuşakların hiç bilmedikleri de vardır. Bu nedenle belli eski terimler, yenileri ile değiştirilmiş, kimi zaman da, yazının "eski" niteliğini korumak amacıyla, metin olduğu gibi bırakılmış, yeni sözcük ve terimler, eski metne parantez içinde eklenmiştir.
Doğaldır ki, eski yazılar, tıpkı eski terimler gibi, değişik konuların o günlerdeki gelişmişlik düzeyinin bir ürünüdür ve buna göre değerlendirilmelidirler.


Yazı Adı Yazar Tarih
Yapı Fiziği Prof. Şazi Sirel 1992 indir
Işıkölçümsel Konular İçin Giriş Prof. Şazi Sirel 1990 indir
Yankı ve Ses Uzaması Prof. Şazi Sirel 1989 indir
Blondel (apoştilb) – nit (cd/m2) ilişkisi Prof. Şazi Sirel 1995 indir
Gürültü Denetimi ve Akustik Ölçmeler Prof. Şazi Sirel 1993 indir
Bir Gürültü Denetimi ve Çevre Düzenlemesi Prof. Şazi Sirel 1992 indir
Fotometrik Ölçmeler Dr. Osman Sirel 2004 indir
Aydınlatma Tekniği Nedir? Prof. Şazi Sirel 1991 indir
Ses Yalıtımı Prof. Şazi Sirel 1994 indir
Ses Yalıtımı Konusunda Birkaç Açıklama Prof. Şazi Sirel 2001 indir
Isı ve Ses Yalıtımında Çift Cidar Prof. Şazi Sirel 1993 indir
Yansışım Süresi – Yankılama Zamanı Prof. Şazi Sirel 1998 indir
Işıklılık ve Parıltı Terimleri Konusu Prof. Şazi Sirel 2009 indir
Aydınlatma Sözlüğü ve Işıklılık Terimi Prof. Şazi Sirel 2000 indir
Çınlama Sözcüğü Konusunda Açıklama Prof. Şazi Sirel 1998 indir
Işık Rengi Bakımından Lamba Seçimi Prof. Şazi Sirel 2007 indir
Öz Renk – Görünen Renk ve Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 2011 indir
Günışığı İle Aydınlatma ve Pencere Boyutları Prof. Şazi Sirel 1965 indir
Güneş Işığı ve Gölge Prof. Şazi Sirel 2011 indir
Güneş Yörüngesi Temel Çizimleri Prof. Şazi Sirel 1973 (revizyon 2012) indir
Müzik Dinleme Odalarında Akustik Prof. Şazi Sirel 1999 indir
Aydınlatmada Enerji Kaybı Prof. Şazi Sirel 1999 indir
Aydınlatma ve Mimarlık Prof. Şazi Sirel 2001 indir
Aydınlatma Tekniği ve Mimari Mekanlar Prof. Şazi Sirel 1989 indir
Yapılarda Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 1989 indir
Ek Aydınlatmalar Prof. Şazi Sirel 2000 indir
Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 2005 indir
Konutlarda Görsel Konfor Prof. Şazi Sirel 1996 indir
LED ve Yararlı Akı Prof. Şazi Sirel 2009 indir
LED ve Işıklık Prof. Şazi Sirel 2009 indir
İç Aydınlatmada LED Prof. Şazi Sirel 2008 indir
Yol Aydınlatmasında LED Prof. Şazi Sirel 2009 indir
Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Taslağı Konusunda Düşünceler Dr. Osman Sirel 2008 indir
İç Mekanlarda Günışığı Kullanımı Prof. Şazi Sirel 2008 indir
Aydınlatmanın Geçmişi Prof. Şazi Sirel 1996 indir
Bilgisayar Programları ve Aydınlatma Projesi Dr. Osman Sirel 1992 indir
Dersliklerde Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 2010 indir
Mutfak ve Banyoda Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 1992 indir
Sanayi Yapılarında Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 1970 indir
Müze Aydınlatması ve Resim Sergileme Yüzeyleri ile İlgili Bir Uygulama Prof. Şazi Sirel 1980 indir
Monitörle Çalışılan İş Yerlerinde Aydınlatma Prof. Şazi Sirel 1990 indir
Endüstri Yapılarında Aydınlatma ve Gürültü Denetimi Prof. Şazi Sirel 1993 indir
Çok Amaçlı Bir Salonun Aydınlatma ve Akustik Projesi Prof. Şazi Sirel 1989 indir
Aydınlatma Tekniği ve Göz Sağlığı Bakımından Yazı Masaları Prof. Şazi Sirel 1965 indir
Tarihi Değerleri Bulunan Eski Bir Yapının Aydınlatma Düzeni Prof. Şazi Sirel 2006 indir
Kuruçeşme Divan Çadır İç Aydınlatma Yetersizliğinin Giderilmesi Prof. Şazi Sirel 2006 indir
Topkapı Sarayı Padişahın Portresi Sergisi Aydınlatma İlkeleri Dr. Osman Sirel, Prof. Şazi Sirel 2000 indir
Topkapı Sarayında Padişahın Portresi Sergisi Aydınlatması Prof. Şazi Sirel 2000 indir
Topkapı Sarayı Aydınlatma Düzeni Kullanım İlkeleri Dr. Osman Sirel, Prof. Şazi Sirel 2000 indir
Monitörle Çalışılan Bir İş Yerinde Aydınlık Düzenlemesi Prof. Şazi Sirel 1990 indir
Ahmet Yesevi Türbesi Aydınlatması Prof. Şazi Sirel 1997 indir
Halk Konutlarında Sun’i Aydınlatma Problemleri Prof. Şazi Sirel 1964 indir
Aydınlatma Uzmanlarının Mimarlara Seslenişi Prof. Şazi Sirel 2011 indir