ÜCRET LİSTESİ


 • GONYOFOTOMETRİK ÖLÇMELER
  Her bir ışıklık montajı ve 0 ayarları için 85,-€
  Her bir gonyofotometrik ölçme için:
  15° lik düzlemsel adımlarla 75,-€
  10° lik düzlemsel adımlarla 90,-€
  5° lik düzlemsel adımlarla 140,-€
  Gonyofotometrik ölçmelere renk değerlerinin eklenmesi 30,-€

  Tabloda verilen ücretler tam simetrik, C0-C180 ve C90-C270 düzlemlerinde, C0-C180 düzleminde ya da C90-C270 düzleminde simetrik olan ve yalnız alt yada üst yarım küreye ışık veren ışıklıklar için, düzlem içi 2,5° adımlar ile yapılan ölçmelerde geçerlidir.

  Gonyofotometreye takılı iken, sıfır ayarları bozulmadan aksesuar değişikliği yada lamba pozisyon değişikliği yapılabilen ışıklıklarda sadece bir kez montaj ücreti alınır

  Hiç bir simetrisi olmayan ışıklıklar için ölçme ücretleri 1,5 ile çarpılır.

  Her iki yarım küreye de ışık gönderen ve düzlem içi ölçmeleri 0°-180° arasında ölçme gerektiren ışıklıklar için montaj ve ölçme ücretleri 2 ile çarpılır.

  Düzlem içi ölçmeler 2,5°den daha küçük adımlarla yapılırsa, ölçme ücretleri 2 ile çarpılır.

  Yukarda açıklanan durumların dışındaki durumlar için özel ücret saptanması gerekir.

  Gonyofotometrik ölçme için kullanılacak klasik lambanın kaç lümen ışık akısı verdiğinin kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Dolayısı ile sertifikası olmayan bir lamba söz konusu ise, bu lambanın YFU laboratuvarında Ulbrich küresi ölçmesinin de yapılması gerekecektir. LED ışıklıklarda Ulbricht küresi ölçmesi yapılmaz.

  Bir kerede en az 5 ölçme getiren AGİD üyelerine %10 indirim uygulanır.

  DIALux üyesi Türk üretici firmalara %15 indirim uygulanır.

  Ölçme sonuçları için düzenlenen rapor, işverene 2 kopyalık takım olarak verilir.

  Ek rapor kopyalarının her takımı için 10,-€ alınır.

  Klasik lamba kullanılan ve tamamen aynı optik özellikli başka ışıklıklar için klonlama yolu ile rapor hazırlanması için, LDT dosyası dahil, 45,-€ alınır.

 • RENK ÖLÇÜMLERİ
  Bir ışık kaynağının renk özelliklerinin ölçülmesi
  (Renk sıcaklığı, Ayrıntılı renksel geriverim değerleri)
  90,-€
  Gonyofotometrik ölçmelere renk değerlerinin eklenmesi 30,-€

  Ölçmesi yapılacak lambanın en az 100 saat yaşlandırılmış olması gerekir.

  Ölçülmesi istenen ışık kaynağı sayısının 3 ten fazla olması durumunda genel toplama %10 indirim uygulanır. (Gonyofotometrik ölçmelerde geçerli değildir.)

 • ULBRICHT KÜRESİ ÖLÇÜMLERİ
  Her bir lamba için 120,-€
  Bir lambadan sonraki aynı tip lambalar için 80,-€
  Işıklık geriverim ölçmesi 195,-€

  Ulbricht küresi ölçmesi yapılacak lambanın en az 100 saat yaşlandırılmış olması gerekir.

 • ÖTEKİ ÖLÇÜMLER
  g =90° için düzlemsel ölçme 30,-€
  30° arayla tüm g açıları için düzlemsel ölçme 90,-€
  Trafik sinyal verici gonyofotometrik ölçümü 120,-€
  Düzgün ya da tam yayınık yansıtma çarpanı 75,-€
  Düzgün ya da tam yayınık geçirme çarpanı 75,-€
  Yutma çarpanı 150,-€
  Yansımada yayınma çarpanı 110,-€
  Geçmede yayınma çarpanı 110,-€
  Birincil ışık kaynağı ışıklılığı (ortalama değer) 75,-€
  Birincil ışık kaynağı min.-max. ışıklılıklar oranı 100,-€
  Trafik sinyal vericisi ışık yoğunluğu homojenliği oranı 100,-€
  Trafik sinyal vericisi yanıltıcı sinyal (Phantom signal) oranı 150,-€
 • SANAL ÖLÇMELER
  Sanal gonyofotometrik ölçme (sadece yansıtıcı) 80,-€
  Sanal gonyofotometrik ölçme (tüm ışıklık; gövde ve cam ile) 120,-€
  Yol ışklıklarının DIALux programı ile değerlendirilmesi (ldt, ies var ise) 65,-€

  Sanal ölçmeler Photopia programı ile yapılır. Bu nedenle, sanal ölçme yapılabilmesi için kullanılan lambanın Photopia kütüphanesinde bulunması gereklidir.

  Ölçme sonuçlarından, ışık yeğinliği uzaysal dağılım eğrisi ile ışıklık geriverim değeri pdf dosyası olarak, elektronik ortam verileri de ldt ve ies dosyaları olarak verilir.

  Sanal ölçme yapılabilmesi için, yansıtıcının, ve gerekli durumda gövde ve kullanılacak camın iges, step, x_t ya da stl uzantılı dosyalarının (ayrı ayrı) YFU ya ulaştırılması gerekir. Bu dosyalarda, söz konusu elemanların "solid - katı" olarak tanımlanmış olması gereklidir.

 • YANSITICI TASARIMI
  Noktasal ışık kaynakları için yansıtıcılar:
  Basit dönel yansıtıcı 900,-€
  Karmaşık dönel yansıtıcı 1400,-€
  Karmaşık asimetrik yansıtıcı 1800,-€
  Belli bir standarda uyması gereken yansıtıc 2200,-€
  Çizgisel ışık kaynakları için yansıtıcılar:
  Çubuk Fl, uzun kompakt Fl, çubuk akkor vb. için basit yansıtıcı 700,-€
  Kırık doğru translasyonu, eğri translasyonu gerektiren yansıtıcı 1000,-€
  Işıklıklar için cam tasarımı:
  Özel cam tasarımı 1200,-€
 • DIALUX EĞİTİMİ
  YFU bürosunda toplam 15 saatlik (5 yarım gün ya da 2 tam gün) kurs 750,-€
  DIALux konusunda YFU bürosunda danışmanlık (her saat için) 60,-€

  İstanbul'da, YFU bürosu dışında yapılacak eğitimlerde ücretler %25 arttırılır.

  Ücretler kişi başına verilmiştir.

  Aynı firmadan birden fazla katılım olursa, ilki dışındakilere %15 indirim uygulanır.

 • SEMİNERLER
  AYDINLATMA TEKNİĞİ SEMİNERİ
  YFU bürosunda toplam 20 saatlik (5 yarım gün) eğitim

  975,-€
  AYDINLATMA TEMEL BİLGİ ÖZETİ SEMİNERİ
  YFU bürosunda toplam16 saatlik (4 yarım gün) eğitim

  800,-€
  YANSITICI GEOMETRİSİ SEMİNERİ
  YFU bürosunda toplam 8 saatlik (2 yarım gün) eğitim

  450,-€

  Ücretler kişi başına verilmiştir.

  Aynı firmadan birden fazla katılım olursa, ilki dışındakilere %15 indirim uygulanır.

Genel Not:
Ücretler Avrupa Birliği para birimi Euro (€) cinsinden verilmiştir.

Ücretlere KDV dahil değildir.