Prof. Şazi SİREL

24 Temmuz 1924 te İstanbul'da doğdu.
1944 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nü bitirdi. İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi Fizik Bölümü'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1951 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Oniki yıl kadar serbest mimarlık yaptı, 50 den fazla mimari projesi uygulandı.

Geçen süre içinde aydınlatma ve akustik konularında uzmanlaştı. Her iki konuda İsviçre ve Hollanda'da çalışmalar yaptı. 1964 yılında Tekfen Aydınlatma Enstitüsü'nü kurdu ve çalıştırdı. Bu enstitüye bağlı proje bürosunda 1967 yılından başlayarak seksene yakın aydınlatma projesi oluşturdu ve uygulamasını denetledi. Türkiye'de ilk yansıtıcı üretimi bu uygulamalarla başladı. Söz konusu aydınlatma projelerinden bazıları bu listede bulunabilir.

1965'te şimdiki adı Yıldız Teknik Üniversitesi olan öğretim kurumunda akustik ve aydınlatma dersleri vermeye başladı. 1976'da profesörlük ünvanı aldı. Aynı yıl Yapı Fiziği Kürsüsü'nü, 1978'de bu kürsüye bağlı aydınlatma laboratuvarını, 1982'de Yapı Fiziği Yüksek Lisans Dalı'nı kurdu. 50 kadar yüksek lisans öğrencisi ve dokuz tane öğretim üyesi yetiştirdi. Bu aşamada da, asistanları ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte önemli aydınlatma projeleri hazırladı.

Üyelikleri:

  1. 1963'ten beri Fransız Aydınlatma Birliği (AFE) üyesi.
  2. 1970~1980 arası Fransız Dili Akustikçiler Grubu (GALF) üyesi
  3. 1981~1996 arası Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) kişisel üyesi
  4. 1996'dan sonra Aydınlatma Türk Milli Komitesi onur üyesi
  5. 1994'ten beri Türk Akustik Derneği onur üyesi
1990 yılında Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları San. ve Tic. A.Ş. (YFU) Yönetim Kurulu başkanlığına getirildi.

1997 yılında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu'nun (CIE) Övgü Sertifikası'nı aldı.

Üçyüzden fazla iç mekan akustiği, gürültü denetimi ve aydınlatma projesi hazırladı ve uygulamaların teknik denetimini yaptı. Çok sayıda kitabı, makalesi ve bildirisi yayımlandı. 1996'da Lamp 83 Aydınlatma Demonstrasyon Merkezi'ni gerçekleştirdi.Prof. Şazi SİREL'e CIE tarafından verilen sertifika: