Gonfu 433

Birinci gonyofotometri laboratuvarında çalışan GONFU-433 ün teknik özellikleri aşağıda verilmiştir :

 • Her iki eksende de bilgisayara bağlı otomatik dönme
 • Buna ek olarak 3. bir motor ile ve laser kontrollü otomatik eksen ayarı
 • Laser kontrollü ve otomatik olarak düzlem içi sıfır derecenin bulunması
 • Yatay eksende 0.05 derecelik açısal duyarlılık
 • Düşey (düzlemsel) eksende 0.1 derecelik açısal duyarlılık
 • Her iki eksende de konum geribeslemeli denetim ile istenen açıya gitme garantisi
 • Ölçmelerin standartlara uygun olarak yapılabilmesini sağlayan özel bilgisayar programı
 • Kaçak ışıklardan etkilenmeyecek fotosel düzeni ile 0,0001 lx 'e kadar (0,1 mili lüks) ölçme olanağı
 • Ölçme sırasında her düzlem için lüksmetre kademesinin otomatik olarak belirlenmesi
 • Öçlmenin, sürekli dönme hareketi sırasında saniyede 5 değer alma hızı ile yapılması
 • Standart bir ölçmenin yaklaşık 7 dakikada yapılabilmesini sağlayan hız
 • En uzun boyutu (köşegen) 190 cm'ye kadar ve derinliği 45 cm'ye kadar ışıklıkların ölçülebilme olanağı
 • 50 kg ağırlığa kadar ışıklık takılabilme olanağı

YFU'nun, GONFU-433 adını takmış olduğu bu gonyofotometre ile ışıklıkların (aydınlatma armatürlerinin) uzaysal ışık yeğinliği dağılımlarını ölçmek ve sonuçlarını çizim ve çizelgeler biçiminde almak olanaklıdır. Ölçme sonucu olarak elektronik ortamda Eulumdat formatında (*.ldt) ve Amerikan standardında (*.ies) dosya da verilmektedir. Böylece söz konusu ışıklığın hangi yöne ne kadar ışık gönderdiği saptanmış olur.
Bu laboratuvarda ayrıca renksel ölçmeler de yapılabilmektedir: Renk sıcaklığı, renksel geriverim, renksel koordinatlar

YFU'nun bu ölçmeler sonunda verdiği rapor şu bilgileri içermektedir :

 • Işıklığın uzaysal ışık yeğinliği dağılımının polar koordinat ile grafik olarak gösterimi
 • Işıklığın uzaysal ışık yeğinliği dağılımının karteziyen koordinat ile grafik olarak gösterimi
 • Işıklığın tepe açısının (maksimum ışık yeğinliğinin yarıya düştüğü açı) sayısal değeri ve grafik üzerinde gösterimi
 • Işıklığın verdiği maksimum ışık yeğinliğinin onda birinde hangi açı içine ışık gönderdiğinin sayısal değeri ve grafiksel gösterimi
 • Işıklığın verdiği maksimum ışık yeğinliği ve bunun hangi düzlem ve açıda bulunduğu
 • Uzaysal ışık yeğinliği dağılımının çizelge olarak sunulması
 • Işıklığın standart geriverimi (ölçüm sonuçlarına dayanan hesap yöntemi ile)
 • LED ışıklıklarda ışıklığın verimimin (luminaire efficacy) lm/W cinsinden verilmesi
 • Konik diyagram: Bakışımlı (simetrik) ve dönel yansıtıcılı ışıklıklarda belli uzaklıklarda ışıklığın tepe açısının gördüğü yüzeyin alanı, çapı, ve bu alan içindeki ortalama minimum ve maksimum aydınlıkların değeri
 • Olanak tanıyan ışıklıklar türlerinde iso-lüks eğrileri
 • Renk sıcaklığı ve renksel geriverim değerleri (özet ve 15 renk için ayrıntılı)
 • Renksel spektrum eğrisi
 • CIE renk üçgenindeki yeri ve koordinat değerleri

Örnek Rapor

Örnek Rapor

Fotograflar