Gonfu 302

İkinci gonyofotometri laboratuvarında çalışan GONFU-302 nin teknik özellikleri aşağıda verilmiştir :

 • Her iki eksende de bilgisayara bağlı otomatik dönme
 • Yatay eksende 0.05 derecelik açısal duyarlılık
 • Düşey eksende 0.1 derecelik açısal duyarlılık
 • Her iki eksende de konum geribeslemeli denetim ile istenen açıya gitme garantisi
 • Ölçmelerin standartlara uygun olarak yapılabilmesini sağlayan özel bilgisayar programı
 • Kaçak ışıklardan etkilenmeyecek fotosel düzeni ile 0.001 lx 'e kadar ölçme olanağı
 • Ölçme sınırlarını otomatik olarak belirleyen program ile maksimum ölçme hızı
 • En uzun boyutu (köşegen) 160 cm'ye kadar ışıklıkların ölçülebilme olanağı

YFU'nun, GONFU-302 adını takmış olduğu bu gonyofotometre ile ışıklıkların (aydınlatma armatürlerinin) uzaysal ışık yeğinliği dağılımlarını ölçmek ve sonuçlarını çizim ve çizelgeler biçiminde almak olanaklıdır. İstenmesi durumunda Eulumdat formatında (*.ldt) dosya da verilebilmektedir. Böylece söz konusu ışıklığın hangi yöne ne kadar ışık gönderdiği saptanmış olur.

YFU'nun bu ölçmeler sonunda verdiği rapor şu bilgileri içermektedir :

 • Işıklığın uzaysal ışık yeğinliği dağılımının polar koordinat ile grafik olarak gösterimi
 • Işıklığın uzaysal ışık yeğinliği dağılımının karteziyen koordinat ile grafik olarak gösterimi
 • Işıklığın tepe açısının (maksimum ışık yeğinliğinin yarıya düştüğü açı) sayısal değeri ve grafik üzerinde gösterimi
 • Işıklığın verdiği maksimum ışık yeğinliğinin onda birinde hangi açı içine ışık gönderdiğinin sayısal değeri ve grafiksel gösterimi
 • Işıklığın verdiği maksimum ışık yeğinliği ve bunun hangi düzlem ve açıda bulunduğu
 • Uzaysal ışık yeğinliği dağılımının çizelge olarak sunulması
 • Işıklığın standart geriverimi (ölçüm sonuçlarına dayanan hesap yöntemi ile)
 • Konik diyagram: Bakışımlı (simetrik) ve dönel yansıtıcılı ışıklıklarda belli uzaklıklarda ışıklığın tepe açısının gördüğü yüzeyin alanı, çapı, ve bu alan içindeki ortalama minimum ve maksimum aydınlıkların değeri

Örnek Rapor

Örnek Rapor

Fotograflar