YAPI FİZİĞİ UZMANLIK UYGULAMALARI San. ve Tic. A.Ş.


YFU FİRMA BİLGİLERİ
Kuruluş Yılı : 1986
Sermaye : 50.000,- TL (tamamı ödenmiş)
Adres : Vefabayırı Sok. No.18c, Gayrettepe, 34349 İstanbul
Telefon : +90 212 - 275 3588
+90 212 - 275 3589
Faks : +90 212 - 267 3962
E-Mail : yfu@yfu.com
Ticaret Sicil Numarası : 227497/175060
Vergi dairesi : Mecidiyeköy VD 9370015013
Yönetim Kurulu Başkanı : Prof. Şazi SİREL
Yön. Kur. Baş. Yardımcısı : Dr. Osman SİREL

YFU 1986 yılında, aydınlatma, akustik ve öteki yapı fiziği konularında otuz yıllık bilgi, deneyim ve doküman birikimi bir araya getirilerek, ülkemizin bu konularda gelişme gösteren gereksinimlerini, akademik bir yaklaşımla karşılama amacı ile Prof. Şazi SİREL'in çabaları ile kurulmuştur.

Yasal bakımdan bir anonim şirket olan YFU, etkinliklerini bir proje bürosu ve 2 ölçme laboratuvarı ile sürdürmekte, ithalat, ihracat ve benzeri şirket olanaklarını, hemen hemen

yalnızca proje bürosunun ve ölçme laboratuvarlarının özel gereksinimlerini doğrudan ve kısa sürede karşılayabilmek için kullanmaktadır.

Büro çalışmalarının büyük bölümü, özel programlarla donatılmış bilgisayarlar ile yürütülmekte, laboratuvar çalışmaları da, yine bilgisayar ya da başka elektronik olanaklar ve çok gelişmiş ölçme aygıtlarıyla, laboratuvarda ya da laboratuvar dışında, kapalı mekanlarda ve açık havada yapılmaktadır.

Proje bürosu ve laboratuvarlar, ölçme ve hesaplarda olduğu gibi, deneme ve araştırmalarda da birbirini tamamlar ve destekler durumdadır.

YFU, aynı zamanda, özellikle aydınlatma ve akustik konularında, temel bilgilerin toplumumuzda yaygınlaşmasına katkıda

bulunmak amacı ile her türlü çabayı sürdürmekte, parasız dağıtılan ufak kitapçıklar ve teknik dergilerde makaleler yayımlamakta, soruları yanıtlamakta, başvuran öğrencilereteknik bilgi yardımında bulunmakta, seminerler düzenlemekte ve benzeri etkinliklerle, toplumumuzun bu konularda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, kendi görevini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda, 2011 yılı sonuna doğru, bir çok dergide yayınlanmış olan yazılar da siteye karşılıksız indirilmek üzere pdf dosyası olarak yüklenmiştir. Bu yazılarda pek çok değerli bilgi ve görüş bulunmaktadır.

Son olarak YFU sitesine, Prof. Şazi SİREL in yıllarını vererek bu sektöre kazandırmış olduğu AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ nü de tam metin olarak koymuştur. pdf formatındaki sözlük, karşılıksız olarak indirilebilir.

Biz kimiz?

Prof. Şazi SİREL

Yönetim Kurulu Başkanı

24 Temmuz 1924 te İstanbul'da doğdu. 1944 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nü bitirdi... devam

Dr. Osman SİREL

Yön. Kur. Baş. Yardımcısı

1952 de İstanbul'da doğdu. İlkokulu Ankara'da Ayşe Abla İlkokulu'nda okudu. 1972 yılında İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdi...devam