FOTOMETRİK ÖLÇMELER

YFU, çok gelişmiş aygıtlar ile donattığı kendi fotometri laboratuvarında birçok fotometrik ölçmeler yapabilmektedir. Bu ölçmelerden başlıcaları aşağıda verilmiştir:

  • Işık yeğinliği uzaysal dağılımı ölçmeleri (Gonyofotometri)
  • Işıklılık (lüminans) ölçmeleri
  • Işık akısı ölçmeleri [lm]
  • Işık kaynaklarının ışık veriminin ölçülmesi [lm/W]
  • Yansıtma, geçirme ve soğurma (yutma) çarpanı ölçmeleri
  • Işıklıkların (aydınlatma armatürlerinin) standart geriverim ölçmeleri (Ulbricht küresi ile, Gonyofotometre ile)
  • Işığın verilmiş bir geliş açısına göre, bir yüzeyinin yansıtma biçimini gösteren eğrinin elde edilmesi
  • Yayındırıcı bir otramın yayınık geçme çarpanı ve yarı değer açısının ölçülmesi
  • Yayındırıcı bir yüzeyin yayınık yansıtma çarpanı ve yarı değer açısının ölçülmesi