DIALux Eğitimi

YFU ile Alman DIAL firması arasında bir işbirliği sözleşmesi vardır. Bu sözleşme ile, tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak benzer etkinliklerde bulunan bu iki firma, teknik dayanışma içinde bulunmaktadır.
YFU bu sözleşme uyarınca, DIAL firmasının, çok sayıda firmaca desteklenen, karşılıksız dağıtılan ve kullanımı çok yaygın olan DIALux adlı aydınlık hesabı programının da Türkiye temsilcisi durumundadır.
Bu bağlamda YFU, DIALux ile ilgili eğitim hizmeti de vermektedir.

Eğitim aşağıdaki konuları içermektedir :

 • DIALux ekran düzeninin tanıtılması
 • DIALux programında hacimlerin oluşturulması
 • Hacim elemanlarının kullanımı
 • İşlemlerin kolay yapılmasını sağlayan "mouse" ve klavye işlevlerinin tanıtılması
 • Hacimlerin oluşturulması sırasında "dwg" ve "dxf" uzantılı dosyalardan yararlanma
 • Hacimlere mobilya yerleştirilmesi
 • Hacimde dolaşma
 • Hacimlere ölçme yüzeyleri ve ölçme noktalarının yerleştirilmesi
 • Mobilyalara ve yüzeylere doku ve atanması
 • Yüzey özelliklerinin belirlenmesi
 • Işıklık seçimi ile ilgili değişik olanaklar
 • Seçilen ışıklıklar üzerinde yapılabilecek değişiklikler
 • Aydınlık hesabının yaptırılması
 • Sonuçların ekranda izlenmesi
 • Sonuçların yazıcıya aktarılması
 • Yazcıcı çıktılarının kişiselleştirilmesi
 • Değişik görüntülerden fotograflar elde edilmesi
 • Yapılan tasarımın tanıtımı için video oluşturulması
 • POV-Ray ışın analiz programı ile gerçeğe yakın görüntüler elde edilmesi
 • Özel mobilya ya da yapı elemanı tasarlanması
 • Özel dokular oluşturulması