AYDINLIK DÜZEYİ ÖLÇMELERİ

YFU çok gelişmiş, taşınabilir ölçme aygıtları ile anlık ve süreli aydınlık düzeyi ölçmeleri yapmaktadır.

Anlık aydınlık düzeyi ölçmeleri, ölçme anındaki koşulların o anda oluşturduğu aydınlığın ölçülmesidir. Bu düzende, ölçme aygıtından bir osiloskopa bağlantı yapılarak, aydınlığın gerçek zamandaki değişimini izlemek olanaklıdır.

Aydınlık düzeyi ölçmeleri ise, belli zaman dilimlerinde yapılan ortalama değerleri vermektedir. Genellikle aygıtlarda sabit olarak fabrikada belirlenmiş olan bu zaman dilimleri, YFU'nun kullandığı ışıkölçerde 0.1 ile 10 saniye arasında istendiği gibi belirlenebilmektedir. Belirlenen zaman dilimi ile tek tek birbirinden bağımsız ölçmeler yapılabildiği gibi birbirini izleyen sürekli ölçmeler de yapılabilmektedir. Ayrıca belli bir sayıda yapılmış olan zaman dilimi ölçmelerinin ortalama, maksimum ve minimum değerleri de ışıkölçerden doğrudan okunabilmektedir.

Aydınlık düzeyi ölçmeleri :
  • düzlemsel aydınlık(cosinüs düzeltmeli) : Bir düzlem yüzeyinde oluşan aydınlığın ölçülmesi. Bu ölçmelerde düzlemin konumu ve ölçmede, düzlemin hangi yanının söz konusu olduğu belirtilir. Düzlemsel aydınlık düzeyi ölçmeleri 0.01 lx ile 200,000 lx (lüks = lm/m2) arasında yapılabilmektedir.

  • yarı silindirsel aydınlık:Ekseni düşey duran bir silindirin yan yüzeyinin yarısında oluşan aydınlığın ölçülmesi tekniğidir. Bu teknik genellikle sahnede, podyumda, spor alanlarında, fotoğraf çekimlerinde insanların üzerinde oluşan yarı silindirsel aydınlığın ölçülmesi için kullanılır.

  • yarı küresel aydınlık:Bir kürenin üst yarısında oluşan aydınlığın ölçülmesi tekniğidir. Bu teknik genellikle açık havada bulunan üç boyutlu nesnelerin üzerlerine düşen tüm aydınlığın ölçülmesi için kullanılır.

Yukarda belirtilen çeşitli aydınlık düzeyi ölçmeleri ile her tür aydınlık ölçme gereksinimi karşılanabilmektedir.