AYDINLATMA PROJELERİ

YFU, hemen hemen akla gelebilecek her konuda aydınlatma projeleri hazırlamaktadır. Aşağıda bazı temel proje konuları verilmiştir:

 • Büro, müze, mağaza, kültür merkezi, galeri, konser ve konferans salonları, hastane, okul, lokanta, basımevi, fabrika vb. her türlü yapının iç ve dış aydınlatma projeleri
 • Büro, müze, mağaza, kültür merkezi, galeri, konser ve konferans salonları, hastane, okul, lokanta, basımevi, fabrika vb. her türlü yapının iç ve dış aydınlatma projeleri
 • Park, bahçe, havuz, gölet, anıt, doğal ya da yapay güzellikler, tarihi yapı, sur, kale vb konularda aydınlatma projeleri
 • Bir bütün olarak kent ve bölge aydınlatma projeleri
 • İki ya da üç boyutlu, renkli ya da renksiz her türden sanat eseri aydınlatma projeleri
 • Aydınlatmada özel ve teknik konularla ilgili projeler
  • Renk görme ve renk ayrımının önemli olduğu özel konular için aydınlatma
  • Çok zor görülebilen ayrıntıları kolay görünür kılan aydınlatma
  • Yalnızca belli ayrıntıları ya da belli renkleri görünür kılan aydınlatma
  • Objeleri, ya da yüzey bölümlerini kesin sınırları içinde aydınlatma
  • Çok parlak yüzeylerdeki kusurları gösteren aydınlatma
  • Renksel doymuşlukları abartan ya da azaltan aydınlatma
  • Renk ya da koyuluk-açıklık karşıtlıklarını (kontrastlarını) abartan aydınlatma
  • Stroboskopik etkiyi önleyen aydınlatma
 • Her türlü ışık kaynağına ve öngörülen amaca göre ışıklık (aydınlatma armatürü) etüt ve çizimleri

ELEKTRONİK DENETİM DEMONSTRASYONU

YFU

 1. Flüoresan lambaların, sönünceye kadar ve düzenli bir biçimde karartılabileceğini (dimmerlenebileceğini),
 2. Akkor ya da flüoresan lambaların yayımladıkları ışığın, gün ışığı değişimlerine bağlı olarak, elektronik denetimle değiştirilebileceğini,

kendi bürosunda kurduğu elektronik denetim düzenleri ile ilgililere göstermektedir.
Bir iç mekanda gün ışığı+lamba ışığı ile oluşmuş olan aydınlığın, önceden belirlenebilen bir düzeyin altına inmemesini ve bu düzeyin üstüne, yalnızca gün ışığı fazlalığı ile çıkmasını sağlayan bu ikinci demonstrasyonda da, yine flüoresan lambalar kullanılmaktadır.