ULBRICHT KÜRESİ ÖLÇMELERİ

YFU fotometri laboratuvarı bünyesinde bir de Ulbricht Küresi (Integrating Sphere) vardır. Tümü Alman LMT firmasının ürünü olan, 1 metre çapındaki bir küre, hasas ve ısı dengelemeli bir fotosel, özel tasarlanmış hassas bir ölçme ünitesi, değişik lambaların tuturulmasını sağlayan özel düzenleri ve üç değişik tipte ölçün (standart) lambadan oluşan bu aygıt ile aşağıda sıralanmış olan ölçmeler, uluslararası standartlara uygun ve duyarlı bir biçimde yapılabilmektedir.

  • Bir metrelik kürenin içine sokulabilen her tür ışık kaynağının ışık akısının [lm] ölçülmesi
  • Bir metrelik kürenin içine sokulabilen her tür ışık kaynağının ışık veriminin [lm/W] ölçülmesi
  • Bir metrelik kürenin içine sokulabilen her tür ışıklığın (aydınlatma armatürünün) standart geriveriminin doğrudan ölçülmesi

Ulbricht Küresi

Ulbricht Küresi, bir lambanın verdiği ışık akısının saptanması için kullanılır. Her ne kadar aynı tip lambaların ışık akılarının eşit olması hedeflense de, üretimde ufak farklılıklar kaçınılmazdır. Oysa fotometrik ölçmelerde kullanılan lambanın ışık akısı kesin bir biçimde bilinmelidir. Bu nedenle katalog değeri değil, Ulbricht küresi ölçüm sonucu esas alınır. YFU laboratuvarındaki Ulbricht Küresi içine, boyu bir metreye kadar olan lamba ve ışıklıklar girebilmektedir. Daha büyük boylar için oranlamalı ölçme ile yeterli yaklaşıklık elde edilebilmektedir. Ulbricht küresi, ışıklıkların geriverimlerinin doğrudan ölçülmesini de sağlamaktadır.